KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov

  

 

Žilinský samosprávny kraj


Admin je
ICQ 461611100

Wi-Fi Hotspot


Objekt ZŠ je monitorovaný kamerovým systémom.

 

 

Stránka www.zsdemlm.edu.sk
je kompatibilná s:

 

 

 NEPREHLIADNITE - POKYNY PRE OTVORENIE MŠ a ZŠ*
Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia vlády SR, Opatrenia ÚVZ SR a Rozhodnutia Ministerstva školstva, v spolupráci so zriaďovateľom a s ohľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti, Základná škola s materskou školou na Demänovskej ulici v Liptovskom Mikuláši otvorí materskú školu a základnú školu za nasledujúcich podmienok. Čítajte pokyny tu (pdf)

* Ďalšie informácie budeme uverejňovať priebežne počas tohto týždňa.

OZNAM pre rodičov a žiakov 9. ročníka a 5. ročníka (osemročný vzdelávací program)
PRIJÍMACIE KONANIE NA SŠ


Vážení rodičia a žiaci!
V školskom roku 2019/2020 prihlášky na stredné školy podávajú žiaci 9. ročníka a 5. ročníka prostredníctvom zákonných zástupcov do 15. 5. 2020 na vlastnej základnej škole, ktorá zabezpečí zaslanie prihlášok na vybrané stredné školy do 19. 5. 2020. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
Vážení rodičia, na webových stránkach jednotlivých stredných škôl, prosím, sledujte kritériá na prijatie. Zverejnené budú 7. 5. 2020 pre stredné školy a 29. 5. 2020 pre osemročné gymnáziá. Na webových stránkach stredných škôl budú zverejnené aj výsledky prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční od 19. 5. 2020 do 30. 6. 2020 na stredných školách (štvorročné a päťročné vzdelávacie štúdium) a od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020 na osemročných gymnáziách.
Všetky podrobnejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s prijímacím konaním na stredné školy, nájdete na stránke Ministerstva školstva.
Mgr. Katarína Štrasserová, výchovná poradkyňa

Milí žiaci, vážení rodičia,

24.03.2020 bola tlačová konferencia nového ministra školstva
p. Branislav Gröhlinga. Niekoľko dôležitých faktov:
- prerušenie vyučovania pokračuje od 30.3.2020 do odvolania
- testovanie deviatakov T9 sa na tento školský rok ruší
- prihlášky na stredné školy sa posielajú do 15.5.2020 - bez lekárkych potvrdení
- prijímačky na stredné školy prebehnú do 2 týždňov od ukončenia prerušenia vyučovania, do konca júna 2020
- zápis do 1. ročníka sa uskutoční v plánovaných termínoch do konca apríla, bez prítomnosti žiakov a rodičov - elektronickou alebo inou formou
- zápis do materskej školy sa uskutoční podľa plánu podobne ako zápis do ročníka elektronickou alebo inou formou - bez lekárkych potvrdení (termín upresníme)
- na vzdelávanie žiakov bude sprístupnený portál "učíme sa na diaľku"
- od 30.3. bude na RTVS rozšírené vyučovanie - školský klub bude vysielaný denne od 9:15 do 11:00
- vláda bude riešiť vzdelávanie aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením
- prázdniny by mali začať od 1.7.2020
- neprebraté učivo sa presúva do ďalších ročníkov
- hodnotenie žiakov na konci šk. roku prebehne podľa doterajších výsledkov a podľa výsledkov dištančného vzdelávania.

Vzhľadom na zložitosť situácie, budeme operatívne prijímať ďalšie opatrenia a postupy. Pripravuje sa aj stretnutie riaditeľov všetkých mestských základných škôl, na ktorom sa dohodne ďalší, jednotný postup vzdelávania. Sami však hľadáme spôsob, ako vyučovanie žiakov neprerušiť, ale aj spôsob, ako ich zbytočne nezaťažiť a vyučovanie zjednodušiť. Určite nechceme, aby tieto povinnosti prešli na rodičov. V tejto chvíli stále platí, že najdôležitejšia je bezpečnosť a zdravie našich žiakov aj zamestnancov.
O ďalšom postupe Vás budeme informovať.
Prajem pevné zdravie.
Mgr. E. Čudejová - RŠ

Vážení rodičia, milí žiaci,

ocitli ste sa v situácii, ktorá za dlhé roky nemá na Slovensku obdobu. Žiaci museli ostať doma a Vy si určite kladiete otázku, či stihnú prebrať učivo. Naši pedagógovia urobia maximum, aby učivo so žiakmi prebrali. Už teraz Vám posielajú pracovné listy, ktoré sú zamerané na zopakovanie učiva. Nie každý rodič a žiak má však prístup na Edupage. Chcem Vás ubezpečiť, že po návrate do školy, žiaci určite všetko zvládnu. Máme skvelých pedagógov a šikovných žiakov. Aby sme vyplnili čas našich žiakov, dávame Vám do pozornosti aj stránky zamerané na zopakovanie učiva:

www.planetavedomosti.iedu.sk
https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
http://www.eaktovka.sk/
https://www.gramar.in/sk/
https://www.matika.in/sk/

https://moj.kozmix.sk/obsah/svp

https://www.akademiaalexandra.sk/2020/03/volny-pristup-uz-aj-do-informatiky-s-alexom-pre-5-8-rocnik/

www.e-ucebnice.sk

https://lepsiageografia.sk/webstranky-pre-ine-predmety/

https://vlcata.sk/ucim-online/

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk

https://www.fenomenysveta.sk/

... a mnohé iné. RTVS mení a prispôsobuje vysielanie aj pre školákov: https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/219995/rtvs-spusta-relaciu-skolsky-klub-pre-malych-skolakov

Neviem, do kedy budete musieť ostať doma. Rozhoduje o tom vláda SR a Ústredný krízový štáb. V tejto chvíli nie je nič dôležitejšie ako Vaša bezpečnosť a zdravie. Všetko ostatné spoločnými silami zvládneme.
Želám Vám pevné zdravie a dávajte na seba pozor.

Mgr. Emília Čudejková - riaditeľka školy

Ples žiakov 7. – 9. ročníka (video)

 

Ples žiakov 7. – 9. ročníka (fotogaléria)

Talent ŠKD (fotogaléria)

Tolerancia - 16:00 hod. (video)

 

Tolerancia - 09:00 hod. (video)

 

Tolerancia - 16:00 hod. (fotogaléria)

Tolerancia - 09:00 hod. (fotogaléria)

Uvítanie prvákov (fotogaléria)

Otvorenie šk. roka 2019/2020 (video)

 

Otvorenie šk. roku 2019/2020 (fotogaléria)

Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019 (video)

 

Škola v prírode Ždiar (fotogaléria)

Škola v prírode Heľpa (fotogaléria)

Detská ekologická konferencia Separáčik (video)

 

Detská ekologická konferencia Separáčik (fotogaléria)

Ples žiakov 7. - 9. roč. (video)

 

Ples žiakov 7. - 9. ročníka (fotogaléria Roman Jelenský)

Ples žiakov 7. - 9. ročníka (fotogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Karneval (fotogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Vianočná akadémia (video)


 

Vianočná akadémia (16:00 hod.) (fotogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Vianočná akadémia (10:00 hod.) (fotogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Vianočné trhy (fofogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Mikuláš


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Talent ŠKD (video)

 

Talent ŠKD (fotogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Uvítanie prvákov (fotogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Tolerancia (video)

 

Tolerancia (fotogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení


Slávnostné otvorenie šk. roku 2018/2019 (fotogaléria)


TIP: Fotogaléria aj bez prihlásenia a vo vysokom rozlíšení

Bezplatná licencia na kancelársky balík
Microsoft Office


Otázky a odpovede, žiadosť a návod na inštaláciu nájdete tu.

Základná škola s materskou školou
Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5541336, fax: 044/5541336, mobil: 0911 997025

e-mail:
zsdemlmzsdemlm.edu.sk ;
riaditelzsdemlm.edu.sk
tajomnik
zsdemlm.edu.sk ; adminzsdemlm.edu.sk

Skype: zakladna.skola.admin ; zakladna.skola.tajomnik ICQ: 461611100
Základná škola aj na Facebooku - www.facebook.com/zsmslm

Youtube - www.youtube.com/zsdemlm
Instagram - www.instagram.com/zsdemlm

Poloha - klikni TU (zoznam.sk), TU (atlas.sk), mapa Google TU

Pridať stránku medzi obľúbené

Aktualizované dňa: 26.05.2020, 11:00 hod.
Created by B@D - www.djbad.sk

© B@D 2020
Kopírovanie, rozmnožovanie, ďalšie šírenie a komerčné využitie obsahu stránok a fotografií
je bez súhlasu autora a vlastníka stránok zakázané.


Spring Edition by B@D
 

Meniny na web

Materská škola -
elokované pracovisko
v Demänovej

Novinky, aktualizácie na stránke:

- Obedy ZŠ + MŠ (jedálny lístok od 01.06. do 05.06.2020)

- Vzdelávací obsah online

> Archív noviniek

------------------
Skontroluj kartu BREJKY


Informácie o dobíjaní karty.
--------------------

Kam za kultúrou (marec 2020)

- Tip na víkend

- Dom kultúry

- Kino Nicolaus

- Program kín

- Mesačník Mikuláš

----------------------
Školský
YouTube kanál

------------------
Informácie pre pedagógov: